Referenties

Referenties betreffende de Nederlandse en Engelse versie: 

Counselor en auteur met ruime ervaring in hulpverlening en geestelijke bevrijding:

‘Een ‘must have’ boek voor allen die in een bedieningsambt of pastorale bediening staan, vol met essentiële Bijbelse waarheden. Het zal u aanzetten dit pastoraal werk evenwichtig te benaderen, en leren om valstrikken te vermijden, opdat uw bediening God werkelijk zal verheerlijken.’

Dr. Jim Logan, Biblical Restoration Ministries, Sioux City.
Auteur van ‘Reclaiming Surrendered Ground’, Moody Publishers, Chicago.

Een pastor die reeds vertrouwd was met het concept geestelijke bevrijding:

‘Dit boek zal de ogen en harten van de lezers openen voor de grootheid van God en voor de taak die Hij zijn kinderen toevertrouwt om zijn genade, zegeningen en vrijheid te brengen naar hen die geestelijk gevangen zitten. Ik werd door dit boek geraakt omdat de auteur een warm licht van ervaring en wijsheid laat schijnen over het onderwerp bevrijding, terwijl ik zo vaak zag dat men dit onderwerp verwaarloost, ontkent, overdrijft, of overlaat aan externe zogenaamde specialisten. In zijn warmte en wijsheid zullen pastors duidelijke, hoopvolle en Bijbels gefundeerde richtlijnen vinden om, wanneer dit nodig zou blijken, de dienst der bevrijding met een gerust hart te integreren in hun pastorale praktijk.’

Ds. N. Mitaxa, Pastor, Victoria, Australië. 

Een pastor die aanvankelijk sceptisch was:

‘Ik zal eerlijk bekennen dat ik met een mengeling van nieuwsgierigheid en scepsis de Engelse versie van ‘Uw licht op mijn Schaduw’ begon te lezen. De dienst der bevrijding is een vrij onbekend terrein in de denominatie waar ik tot geloof kwam en opgeleid werd tot pastor. Ik kan met genoegen zeggen dat dit boek in mijn ogen in belangrijke mate de geloofwaardigheid van deze bediening herstelt. Naarmate men dieper in het boek duikt, wordt steeds duidelijker dat de auteur Christus kent en inzicht heeft in hoe Hij ons als zijn dienstknechten wil betrekken in het dienen van zijn kinderen. Het boek bevat niet alleen een uitgebreide, doordachte en zorgvuldige Bijbelse basis voor geestelijke bevrijding, maar het verbindt tevens theorie met praktijk – en dat in elke schakel van het proces. Het betreft een pastoraal boek, nuttig in tal van situaties waarin wij mensen willen helpen die lijden onder geestelijke aanvechtingen.’

Dr. J. Graham, Pastor, Northumberland, U. K.

Theoloog:

‘Dit boek van de hand van Bruno Sebrechts kon enkel geschreven worden door iemand die evenwichtig in de praktijk staat. Dit allereerst omdat de inhoud getuigt van een duidelijke en coherente Bijbels-theologische basis. Sebrechts benadert het gehele Bijbelse verhaal integer, in het besef dat schermen met ‘bewijsteksten’ riskant is bij een delicaat onderwerp als geestelijke bevrijding. Ook belangrijk is de ervaring die Sebrechts verwerkt heeft in zijn boek. Zijn jarenlange ervaring als leidinggevende in verschillende evangelische gemeenten gaf hem de gelegenheid deze gebalanceerde benadering in zeer verscheiden pastorale situaties toe te passen, en met resultaat. De auteur is het type dat niet terugschrikt voor de realiteit van Gods kracht. Hij laat zich evenwel niet meevoeren in het spel van sensatie, waarvan weleens sprake is bij dit soort bedieningen. In zijn pastorale bediening heeft hij steeds de lange termijn voor ogen, niet de snelle afhandeling. Daarom kan ik hem en zijn boek van harte aanbevelen.’

Dr. Filip De Cavel, gemeenteleider, Gent, België.

Zendelingen en gewezen zendelingen

‘Meer en meer worden we binnen het gemeentepastoraat en de zendingscontext geconfronteerd met alles wat te maken heeft met geestelijke aanvechtingen. Dat kan ons onzeker maken of verlammen en het is daarom zo belangrijk dat er hierover praktisch en vooral Bijbelgetrouw onderwijs bestaat. Dit is nu net wat dit boek wil doen. Het bevat een schat aan bevrijdende Bijbelse waarheden, aangrijpende getuigenissen en bruikbare richtlijnen voor de pastorale praktijk. Van harte aanbevolen!’

Kurt Maeyens, Vlaams directeur van de Belgische Evangelische Zending, Brussel, België.

‘Ik kan ‘Uw Licht op Mijn Schaduw’ aanbevelen als een grondige studie over het onderwerp geestelijke bevrijding. Naar mijn mening zou dit boek gebruikt moeten worden om toekomstige christelijke leiders op te leiden in deze belangrijke materie, waar helaas steeds meer behoefte aan bestaat. Ik waardeer het boek ten eerste vanwege de voorzichtige en nederige houding bij de benadering van het rijk van de tegenstander. Daarnaast is er de afhankelijkheid van Gods Woord en van de Heilige Geest met betrekking tot dit duistere terrein. Ten slotte de verhelderende opbouw en argumentatie. Dhr. Sebrechts stelt de grootheid van de almachtige God centraal, zoals het hoort. Moge God dit zorgvuldig geschreven boek gebruiken om velen tot vrijheid in Christus, onze Verlosser, te brengen.’

Winnie Kaetzel, voormalig zendeling en auteur van ‘Bending with the Bamboo. Memoirs of an American family living in Laos during the Vietnam War’.

‘’Uw Licht Op Mijn Schaduw’ beantwoordt aan een grote behoefte, vooral voor hen die anderen willen helpen om tot geestelijke bevrijding te komen. Toen ik opgroeide in Amerika constateerde ik dat vele kerkleiders het onderwerp van demonische activiteit onder gelovigen meden. In de jaren die ik als zendelinge in centraal Afrika werkte zag ik het andere uiterste: rituele uitdrijvingen met veel show en kabaal. Dit boek brengt een evenwichtige en Bijbelse benadering, gebaseerd op het onderwijs van Christus. Waardevolle leerstof voor christelijke leiders en pastorale hulpverleners.’

Patricia Wilkendorf, Bestuurslid  ‘Disciple All Nations’, Texas.
Gewezen Consultant bij ‘Wycliffe Bible Translators’.

‘Ik beveel dit boek, dat vertrekt van een duidelijke Bijbelse basis, aan:

- De uitgebreide studie spreekt voor zichzelf.
- De inhoud is evenwichtig. Genezing wordt vooreerst benaderd als een proces en er wordt gewaarschuwd voor overdreven nadruk op de geestelijke strijd. Je vindt er geen simplistische oplossingen of zinloze dramatiek.
- Het onderwerp is relevant. De wereld is aan het veranderen. Films, liedjesteksten, computerspelletjes, magie en zelfs gewone bordspelletjes bevatten steeds vaker demonische thema’s, en dit wordt ook steeds normaler gevonden.
- De plaats van de geloofsgemeenschap wordt gerespecteerd. De auteur onderkent de menselijke neiging tot trots en zelfverheffing, en hoe de tegenstander daarop inspeelt. Het functioneren vanuit een geloofsgemeenschap kan ons beschermen tegen de vele risico’s die verbonden zijn aan de geestelijke strijd.
- Het is geschreven vanuit ervaring. Sebrechts en zijn team gaan uit van Gods veelzijdigheid en creativiteit, en het feit dat Hij elke nood op unieke wijze wil beantwoorden.’ 

Noreen A. McElhanon, LCSW-S Emeritus, Texas.